คำขวัญวันแม่แห่งชาติ

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี โดยเริ่มใช้วันที่ 12 สิงหาคม ในปี พ.ศ. 2519 ซึ่งวันที่ 12 สิงหาคมนั้น เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นวันที่ลูก จะได้แสดงความเคารพต่อแม่ผู้ให้กำเนิด ซึ่งอาจจะละเลยไปในช่วงปีด้วยเหตุผลใดก็ตาม วันที่ 12 สิงหาคมนี้ จึงเป็นวันที่ดี วันที่เริ่มต้นทำสิ่งดีๆให้กับแม่ บอกรักแม่ มอบความสุขให้ท่าน ก็จะยิ่งเพิ่มพูนความสุขภายในครอบครัวให้ยิ่งขึ้นไปอีก สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ ดอกมะลิ

ดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ สามารถส่งกลิ่นหอมไปไกล ส่งกลิ่นหอมได้นาน และออกดอกตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นการเป็นการเปรียบได้กับความรักของแม่ที่มีต่อลูก และยังเป็นดอกไม้มงคล ซึ่งเชื่อกันว่า กากบ้านใดก็ตามปลูกต้นมะลิไว้ทางทิศตะวันตกเฉลียงเหนือของบ้าน จะช่วยให้คนในบ้านเป็นที่รัก ที่คิดถึงของคนทั่วไป และทำให้คนในบ้านมีความบริสุทธิ์ รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ในทุกๆปีที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ เสมอเพื่อเทิดทูล ผู้เป็นแม่ ดังนี้

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2563

รักเอยรักลูก
แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา
รดความรักพรวนความดีมีเมตตา
ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2563

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2562

เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2562

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2561
คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2561

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560

สอนให้ลูกเรียนรู้สู้ปัญหา จนเติบใหญ่ แข็งแกร่ง เพื่อเป็นกำลังไทย ให้แข็งแรง

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2560

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2559

สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2559

คุณสามารถสร้างโปสการ์ดเพื่ออวยพรวันแม่ได้ง่ายๆ ด้วยฟังก์ชั่น >>> สร้างโปสการ์ด ของ ivomaker โปรแกรมสร้างเอกสารออนไลน์ ที่ใช้งานง่าย และ สามรถนำเอกสารไปใช้งานได้จริง