วิธีการทำ resume พร้อมตัวอย่าง

วิธีการทำ resume พร้อมตัวอย่าง

วิธีการทำ resume ใน ivomaker ทำได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานจริงได้ทันที จะส่งสมัครงานที่ไหนก็ง่าย ข้อมูลครบถ้วน และสวยงามสะอาดน่ามองอีกด้วย

วิธีการทำ resume ใน ivomaker

  • เข้าใช้งานที่ www.ivomaker.com คลิกสร้างเอกสาร > ทำใบ RESUME
วิธีการทำ resume ใน ivomaker
วิธีการทำ resume ใน ivomaker
  • จัดการรูปถ่าย สามารถอัพโหลดรูปถ่ายของคุณขึ้นไปแทนได้ทันที โดยการคลิกที่บริเวณรูปถ่าย และ อัพโหลดรูปถ่ายของคุณขึ้นไปแทน หรือ หากไม่ต้องการก็สามารถลบออกได้ โดยคลิกที่ปุ่ม ลบออก บริเวณรูปถ่าย แต่แนะนำว่าโดยทั่วไปแล้ว ควรอัพโหลดรูปที่ค่อนข้างเป็นทางการ หรือ ดูสุภาพ ตามตำแหน่งที่เราต้องการสมัครงาน
จัดการรูปถ่าย
จัดการรูปถ่าย
  • จัดการข้อมูล คลิกในส่วนที่ต้องการแก้ไขข้อมูล และเมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกเครื่องหมาย ถูก แต่หากต้องการลบข้อมูลบางส่วนออกจากเอกสารก็สามารถทำได้ โดยการคลิกในส่วนข้อความที่ต้องการลบ ลบข้อความที่ต้องการลบทั้งหมด และคลิกเครื่องหมายถูก ข้อมูลในส่วนสำคัญต่างๆต้องระบุให้ครบถ้วน กระชับ อ่านเข้าใจง่าย และเป็นข้อมูลจริงทั้งหมด
จัดการข้อมูล
จัดการข้อมูล
  • จัดการส่วนข้อมูลการศึกษา สามารถเพิ่มรายการการศึกษา หรือ ลบรายการการศึกษา ได้โดยการคลิกปุ่มเพิ่ม , ลบรายการ และ คลิกที่ข้อความเพื่อแก้ไขข้อมูลรายละเอียดรายการการศึกษา สามารถระบุได้ไม่จำกัดจำนวน
จัดการส่วนข้อมูลการศึกษา
จัดการส่วนข้อมูลการศึกษา
แก้ไขข้อมูลรายละเอียดรายการการศึกษา
แก้ไขข้อมูลรายละเอียดรายการการศึกษา
  • จัดการส่วนข้อมูลประสบการณ์การทำงาน สามารถเพิ่มรายการประสบการณ์การทำงาน หรือ ลบรายการประสบการณ์การทำงาน ได้โดยการคลิกปุ่มเพิ่ม , ลบรายการประสบการณ์การทำงาน และ คลิกที่ข้อความเพื่อแก้ไขข้อมูลรายละเอียดประสบการณ์การทำงาน สามารถระบุได้ไม่จำกัดจำนวน
จัดการส่วนข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
จัดการส่วนข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
แก้ไขข้อมูลรายละเอียดประสบการณ์การทำงาน
แก้ไขข้อมูลรายละเอียดประสบการณ์การทำงาน

ด้วยการทำงานที่ง่าย เห็นภาพชัดเจน จึงทำให้สามารถสร้าง resume ได้อย่างง่ายดาย สามารถพิมพ์เอกสารเพื่อไปใช้งานได้ทันที ด้วยการคลิกพิมพ์ หรือ ต้องการดาวน์โหลด หรือ ส่งอีเมล์ ก็สามารถทำได้ทันทีเช่นกัน

การพิมพ์ ดาวน์โหลด บันทึก และ ส่งอีเมล์
การพิมพ์ ดาวน์โหลด บันทึก และ ส่งอีเมล์

>>> เริ่มต้นสร้าง Resume
>>> อ่านเพิ่มเติมเรื่องการทำ Resume