วิธีสมัครสมาชิก ivomaker โปรแกรมสร้างเอกสารออนไลน์

วิธีสมัครสมาชิก ivomaker โปรแกรมสร้างเอกสารออนไลน์

วิธีสมัครสมาชิก ivomaker โปรแกรมสร้างเอกสารออนไลน์ นั้นทำได้ง่ายมากๆ เพียง 4 ขั้นตอน ก็สามารถสร้างเอกสารออนไลน์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงได้ทันที

วิธีสมัครสมาชิก ivomaker โปรแกรมสร้างเอกสารออนไลน์
วิธีสมัครสมาชิก ivomaker โปรแกรมสร้างเอกสารออนไลน์ – เข้าเว็บไซต์ www.ivomaker.com

1.เข้าเว็บไซต์ www.ivomaker.com เลือกลงทะเบียน

วิธีสมัครสมาชิก ivomaker โปรแกรมสร้างเอกสารออนไลน์
วิธีสมัครสมาชิก ivomaker โปรแกรมสร้างเอกสารออนไลน์ – กรอกข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิก

2. ระบุข้อมูลในการสมัครสมาชิก

  • ชื่อ – นามสกุล หรือ ชื่อบริษัท
  • อีเมล์ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ ระบบสมัครสมาชิกจะมีการส่งอีเมล์รหัสเพื่อการตรวจสอบ กรุณา ระบุอีเมล์ที่ใช้จริงเท่านั้น และเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลรหัสผ่านหากท่านลืมรหัสผ่านในอนาคต
  • ระบุรหัสผ่านที่ต้องการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดกรุณาตั้งรหัสผ่านที่ได้มาตรฐาน ลีกเลี่ยงรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย แนะนำการตั้งหรัสผ่านคลิก
  • ระปุประเภทสมาชิก ว่าเป็นบุคคลธรรมดา หรือ เป็นนิติบุคคล
  • อ่านทำความเข้าใจเงื่อนไข และทำการติ๊ก ยินยอมตามข้อกำหนด
  • กดสมัครสมาชิก

ivomaker โปรแกรมสร้างเอกสารออนไลน์ เพิ่มความสะดวกให้สูงสุก โดยสามารถเข้าใช้งานได้ด้วย Facebook และ Line ได้

วิธีสมัครสมาชิก ivomaker โปรแกรมสร้างเอกสารออนไลน์
วิธีสมัครสมาชิก ivomaker โปรแกรมสร้างเอกสารออนไลน์ – กรอกรหัสยืนยันตัวตน

3. นำรหัสยืนยันตัวตนที่ถูกส่งไปยังอีเมลที่คุณได้ทำการระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2 หากไม่พบอีเมลในกล่องข้อความ กรุณาตรวจสอบอีเมลกล่องจดหมายขยะ ( Junk Mail ) หรือ กล่องข้อความโปรโมชั่น และนำรหัสที่ได้มากรอกลงในช่องและ เลือกยืนยันตัวตน

หากไม่ได้รับอีเมล ให้เลือก ส่งรหัสยืนยันตัวตนใหม่ เมื่อได้รับรหัสให้นำมากรอกและกดยืนยันตัวตนต่อไป

วิธีสมัครสมาชิก ivomaker โปรแกรมสร้างเอกสารออนไลน์
วิธีสมัครสมาชิก ivomaker โปรแกรมสร้างเอกสารออนไลน์ – ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานได้

4. เมื่อกรอกรหัสยืนยันตัวตัวตนได้ถูกต้องแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนว่าท่านยืนยันตัวตนแล้ว สามารถเข้าใช้งาน ivomaker โปรแกรมสร้างเอกสารออนไลน์ได้ทันที

สามารถเข้าใช้งาน ivomaker โปรแกรมสร้างเอกสารออนไน์ได้ทันที >>> เข้าใช้งาน ivomaker