resume คืออะไร

resume คืออะไร ? และต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง ?

resume คืออะไร ? resume คือ การสรุปประวัติส่วนบุคคล ภายในเอกสาร 1 – 2 หน้าเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการสมัครเข้าทำงาน ซึ่งจะเป็นตัวเปิดหน้าการเดินทางเข้าสมัครงานของเรา นั่นหมายความว่า เมื่อ HR เอกสารของเราจะมีกลุ่มคนบางกลุ่ม ผ่านเข้าไปถึงรอบสัมภาษณ์งานเลยในทันที และ บางส่วนไม่สามารถไปถึง เพราะฉะนั้น ควรใส่ใจกับการทำ resume ให้มากที่สุด ระบุข้อมูลที่สมควรระบุให้ชัดเจนครบถ้วน resume ต้องไม่รกจนอ่านยาก มีความเรียบง่าย เพื่อให้ HR มองแล้วเข้าใจตัวตนเราเบื้องต้นได้ทันที

ข้อมูลที่แนะนำในการระบุใน resume

  1. ข้อมูลส่วนตัว อธิบายตัวตนของเรา ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ทัศนคติสวนตัว ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องการสมัคร
  2. ตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน ใส่ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครลงไปด้วยว่าคุณต้องการสมัครงานในตำแหน่งใด
  3. รูปถ่าย ที่ดูเรียบร้อย ดูเป็นทางการระดับหนึ่ง ( อยู่ที่ตำแหน่งงานที่สมัครด้วย )
  4. ข้อมูลส่วนการเรียน ระบุเกรดเฉลี่ย ลงไปด้วย เช่น ปีที่ศึกษา สถาบันที่ศึกษา ได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ โดยส่วนมากจะระบุย้อนไปเพียงแค่มัธยมก็เพียงพอ และ หากเคยเข้าฝึกอบรม ได้ใบประกาศณียบัตรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน ก็สามารถระบุลงไปได้ด้วยเช่นกัน
  5. ข้อมูลส่วนประวัติการทำงาน ว่าเราเคยมีประวัติการทำงานตำแหน่งอะไร และ ที่ไหนมาบ้าง สำหรับบางคนเพิ่งจบการศึกษามาอาจจะยังไม่เคยมีประวัติการทำงาน ให้ระบุที่ฝึกงาน หรือ รางวัลการเข้าแข่งขัน ( ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน ) ก็สามารถระบุลงไปได้
  6. ข้อมูลส่วนความสามารถ ส่วนนี้ให้ระบุว่าเรามีความสามารถอะไรแค่ไหน แต่ให้ระบุความสามารถที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
  7. ช่องทางการติดต่อ ระบุให้ครบถ้วนทุกช่องทางที่สามารถติดต่อกับเราได้ จะได้ไม่พลาดการนัดสัมภาษณ์งาน
  8. ข้อมูลอื่นๆ ส่วนนี้จะมีหรือไม่ม่ก็ได้
ตัวอย่าง resume
ตัวอย่าง resume

ivomaker โปรแกรมสร้างเอกสารออนไลน์ มีฟังก์ชั่นการสร้างใบ resume ให้ผู้ใช้งานได้ใช้กันอย่างง่าย มีตัวอย่างเนื้อหาให้ครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานต่อได้ทันที >>> สร้าง resume