วิธีการออก-หนังสือรับรองการหักภาษี-ณ-ที่จ่าย

วิธีการออก หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วิธีการออก หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย นั้นสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงคำนึงถึงข้อมูลสำคัญที่จะต้องมีในเอกสารให้ครบถ้วน และถูกต้องสมบูรณ์ โดยปกติจะออก หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย อย่างต่ำ 4 ชุดด้วยกัน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วิธีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ด้วย ivomaker

  • เข้าใช้งานที่ www.ivomaker.com คลิกสร้างเอกสาร > ทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
วิธีการออก หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย
วิธีการออก หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย
  • ข้อมูลส่วนเลขที่เอกสาร คลิกที่ตำแหน่งที่ต้องการเปลี่ยนข้อความ แก้ไขข้อความ และคลิกเครื่องหมายถูก ข้อมูลส่วนนี้จะระบุ หรือ ไม่ระบุก็ได้
วิธีการออก หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย
ข้อมูลส่วนเลขที่เอกสาร
  • ข้อมูลส่วนผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ( ผู้จ่ายเงิน ) คลิกที่ตำแหน่งที่ต้องการเปลี่ยนข้อความ แก้ไขข้อความ และคลิกเครื่องหมายถูก ระบุข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วนเท่านั้น ชื่อ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ ที่อยู่
วิธีการออก หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย
ข้อมูลส่วนผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ( ผู้จ่ายเงินชำระสินค้า หรือ บริการ )
  • ข้อมูลส่วนผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ( ผู้รับรับเงิน ) คลิกที่ตำแหน่งที่ต้องการเปลี่ยนข้อความ แก้ไขข้อความ และคลิกเครื่องหมายถูก ระบุข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วนเท่านั้น ชื่อ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ ที่อยู่
วิธีการออก หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย
ข้อมูลส่วนผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ( ผู้รับรับเงิน )
  • ระบุข้อมูลรายละเอียดของการหักภาษี ณ ที่จ่าย ว่าหักไว้ในประเภทใด คลิกที่ตำแหน่งที่ต้องการเปลี่ยนข้อความ แก้ไขข้อความ และคลิกเครื่องหมายถูก โดยระบุวัน เดือน หรือปีภาษี ที่จ่าย , ระบุจำนวนเงินที่จ่าย และ ระบุจำนวนภาษีที่หัก และนำส่ง
วิธีการออก หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย
ระบุข้อมูลรายละเอียดของการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เพียงเท่านี้ก็พิมพ์เอกสารออกมาใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว ก่อนนำส่งอย่าลืมลงชื่อผู้ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยนะคะ

ข้อมูลการออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายเพิ่มเติม

>>> สร้างหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย