5 ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัท

5 ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัท

5 ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัท มีหลากหลายความคิดเห็น ivomaker ขอรวบรวม 5 ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัทมาไว้ให้เป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังสนใจหรือหาข้อมูลข้อดีของการจดทะเบียนบริษัท

  1. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า และ คู่ค้า สำหรับการทำธุรกิจความน่าเชื่อถือเป็นหลักการลำดับต้นๆที่ทำให้ธุรกิจดำเนินงานได้ง่ายขึ้น เติบโตขึ้น เพราะการทำธุรกิจไม่สามารถเติมโตได้ด้วยตัวเองจึงต้องอาศัยคนภายนอก โดยเฉพาะลูกค้า ความน่าเชื่อถือจึงสำคัญ เมื่อจดทะเบียนบริษัทแล้วก็หมายความว่าเรามีตัวตนจริง ทำธุรกิจอย่างถูกต้อง ตรงไป ตรงมา มีข้อมูลการติดต่อที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะมีส่วนต่างกับการทำธุรกิจแบบบุคคลธรรมดานั่นเอง
  1. นิติบุคคลจ่ายภาษีถูกกว่า อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งบุคคลธรรมดาเสียภาษีสูงสุดอยู่ที่ 35% ส่วนนิติบุคคลอยู่ที่ 20% ของกำไรสุทธิเท่านั้น และยังมีนโยบายเอสเอ็มอีเข้ามาช่วยเรื่องของภาษีด้วย คือ หากจดทะเบียนบริษัทแล้วมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 เป็นต้นไป ได้รับยกเว้นภาษีจากกำไรสุทธิ 3 แสนบาทแรก , เสียภาษีในอัตรา 15% ของกำไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เกิน 3 แสนบาทแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท และเสียภาษีในอัตรา 20% ของกำไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เกิน 3 ล้านบาทขึ้นไป
  2. สามารถหาเงินทุน หรือ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ดอดเบี้ยต่ำ ได้ง่ายกว่าบุคคลธรรมดา เนื่องจาก นิติบุคคลนั้น จะมีข้อมูลการทำบัญชี และเอกสารประกอบการทำบัญชีรายการรับรายจ่ายที่จัดเจน ซึ่งทำให้ได้รับ เครดิตในการขอสินเชื่อ ได้ง่ายกว่า บุคคลธรรมดา (ที่ทำธุรกิจ) ซึ่งมักตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ ไม่ชัดเจนเท่ากับ นิติบุคคล
  1. หากธุจกิจเกิดขาดทุน ไม่ต้องเสียภาษีประจำปี ในการทำธุรกิจย่อมไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อยู่แล้ว แต่หากเกิดการขาดทุนขึ้นมาแล้ว บริษัทก็ไม่ต้องเสียภาษีประจำปีนั้นๆ และยังสามารถนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้สูงสุด 5 ปี
  2. พร้อมเดินหน้าเพื่อทำธุรกิจให้เติบโต เป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อโอกาสทางธุรกิจมาถึง หากต้องการค้าขายส่งออกจำเป็นอย่างมากที่คู่ค้าจะต้องเชื่อใจ และ เชื่อมั่นใน เมื่อมีการซื้อขายระหว่างกัน หากเป็นบุคคลธรรมดาจะทำเรื่องค่อนข้างยาก และอาจจะขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน หรือถึงขั้นหากเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถดำเนินธุรกิจบางอย่างได้ ก็น่าเสียดายโอกาสที่เข้ามาจึงควรเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจของเราให้เติบโตไปอย่างดีที่สุด