หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ต้องใส่หมายเลขลำดับหรือไม่? ใส่ลายเซ็นดิจิทัลได้ไหม?

หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย จำเป็นจะต้องใส่หมายเลขลำดับหรือไม่? เลขลำดับและเลขเล่ม อยู่บริเวณมุมขวาด้านบนสุด ถามว่าจำเป็นต้องใส่ไหม ทางสรรพากรบอกเอาไว้ว่า หากกิจการของเรานั้นไม่ได้ทำเป็นรูปเล่ม เช่น ใช้วิธีออกโดยโปรแกรม ivomaker ก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่หมายเลขเล่ม หรือ ลำดับกำกับ วิธีการคือให้เว้นเอาไว้เลยก็ได้

หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
ตำแหน่งเลขเล่ม และ เลขลำดับของหนังสือรับรองการหัก ญ ที่จ่าย

หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายสามารถใส่ลายเซ็นดิจิทัลได้ไหม? ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 62 นั้นบอกเอาไว้ว่าสามารถใส่ลายเซ็นดิจิทัลได้ หรือ จะประทับลายมือชื่อด้วยตรายางก็สามารถทำได้เช่นกัน

ประทับลายมือชื่อผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยตรายาง
ตำแหน่งที่ใส่ลายเซ็น ของหนังสือรับรองการหัก ญ ที่จ่าย

>>> ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย