ใบสลิปเงินเดือน
รอบเงินเดือน   กรกฎาคม 2567
วันที่จ่าย   21-07-2024
บริษัท เงินทองไหลมาเทมา จำกัด

999/99 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี, 11120 | เบอร์โทร 090 000 0000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1234567890000

รหัสพนักงาน : 000001

ชื่อ : คุณ รุ่งเรือง ค้าขายร่ำรวย

แผนก/ตำแหน่ง : Account Executive (AE)

ลงชื่อพนักงาน :                                                              

วันที่ :