ใบสลิปเงินเดือน
รอบเงินเดือน   กันยายน 2563
วันที่จ่าย   20-09-2020
บริษัท เงินทองไหลมาเทมา จำกัด

41/94 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี, 11120 | เบอร์โทร 02-123-4567

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 01234567890123

รหัสพนักงาน : 000001

ชื่อ : คุณ รุ่งเรือง ค้าขายร่ำรวย

แผนก/ตำแหน่ง : Account Executive (AE)

ลงชื่อพนักงาน :                                                              

วันที่ :